identitatea
0
8.8/10
Identitatea de Milan Kundera
Psihologice , Recenzii / 20 ianuarie 2016

„Identitatea„, a doua carte scrisă de Milan Kundera în limba franceză, este un roman sută la sută „franţuzesc”, cu personaje, locuri şi mentalităţi din patria adoptivă a autorului. Se simte maturitatea autorului şi dorinţa sa de a diseca spiritul uman până la posibilitatea de a-l urmări cum se dezvoltă, independent de el. Spre sfârşitul romanului, mi s-a părut că autorul s-a detaşat cu totul de personajele sale şi le-a dat voinţa proprie, fără a le scăpa din ochi şi a le salva, spre final. Romanul este o poveste „simplă” care are în centrul ei un cuplu aflat în prag de disoluţie dar, cu luciditatea să dintotdeauna, dincolo de tribulaţiile eroilor ce încearcă să reînvie o dragoste pierdută, Kundera pune în joc raul profund care macină societatea modernă şi care e omniprezent în filigran. El aşază o lumină crudă asupra lumii noastre, o lume în care bărbaţii îşi pierd din ce în ce mai mult autoritatea, în care femeile îşi dispută mereu întâietatea cu bărbaţii adoptându-le duritatea, în care familia, prietenia, iubirea au devenit o vorbă goală. O lume, mai ales, în care oamenii îşi pierd aproapele şi ajung să nu se mai regăsească pe ei înşişi. „Secolul nostru ne-a facut…